Job

พนักงานเขียนแบบ (สถาปัตย์ และ ตกแต่งภายใน ) 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

•• อายุ 20-30 ปี • วุฒิการศึกษา ปวช.- ปริญญาตรี • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD ได้ • • หากมีประสบการณ์หรือความสามารถอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

APPLY

Architect or Interior Designer 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

•• อายุ 20-30 ปี • วุฒิการศึกษา ปวช.- ปริญญาตรี • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD และ โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานออกแบบ • • หากมีประสบการณ์หรือความสามารถอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

APPLY
error: Content is protected !!